top of page

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla

Rimvydas Žigaitis

1933 - 2010

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla įkurta 1979 m. Darbą teko pradėti sunkiomis sąlygomis, nes mokykla neturėjo savo patalpų. Pamokos vyko kultūros namuose,  vidurinėje mokykloje, miškų ūkio patalpose. 

1980 m. buvo suteiktos buvusios ligoninės patalpos, kuriose iki šiol gyvuoja mokykla. 

2010 m. mokyklai suteiktas Rimvydo Žigaičio vardas.

Rimvydas Žigaitis - profesorius, kompozitorius, pedagogas, Lietuvos muzikų sąjungos prezidentas, ilgametis Lietuvos nacionalinės filharmonijos meno vadovas, Kazlų Rūdos savivaldybės garbės pilietis.

 

Gimė Kazlų Rūdoje, o ant Jo gimtojo namo (Borisevičiaus g., netoli bažnyčios) yra Jam skirta memorialinė lenta.

Mokyklos vizija

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla – moderni meninio ugdymo mokykla.

Mokyklos misija

Teikti kryptingą meninį ugdymą suteikiant pradinę meninę kompetenciją, ugdant savo krašto pilietį, tautinės kultūros papročių ir tradicijų puoselėtoją, atsakingą ir kūrybišką asmenybę.

Mokyklos istorija

Informacija ruošiama

bottom of page