top of page

Finansinės ataskaitos

BVA - 3 ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020-06-30 ataskaita

      Finansinės būklės ataskaita pagal

2020-06-30 duomenis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020-06-30 ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020-06-30 ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020-06-30 ataskaita

      Veiklos rezultatų ataskaita pagal

2020-06-30 duomenis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020-06-30 ataskaita

Aiškinamasis raštas prie 2020 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo

ataskaitų

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 

FINANSINĖS ATASKAITOS BŪKLĖ PAGAL 2019 METŲ GRUODŽIO 31 DUOMENIS 

Aiškinamasis raštas prie 2020 metų II ketvirčio tarpinių

ataskaitų

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 METŲ III KETVIRČIO ATASKAITŲ

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL  2019-09-30 DUOMENIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL  2019-09-30 DUOMENIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKATA PAGAL

2019-06-30 DUOMENIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL

2019-06-30 DUOMENIS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2019 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ ATASKAITŲ

BIUDŽETO  IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019-06-30 ATASKAITA

BIUDŽETO  IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019-06-30 ATASKAITA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

         PRIE 2019 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

BIUDŽETO  IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019-06-30 ATASKAITA

BIUDŽETO  IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019-06-30 ATASKAITA

BIUDŽETO  IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019-06-30 ATASKAITA

BIUDŽETO  IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019-06-30 ATASKAITA

Aiškinamasis raštas prie 2019 metų I ketvirčio ataskaitų

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019-03-31 duomenis

Aiškinamasis raštas prie 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio

2018 metų informacija pagal veiklos segmentus

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018-09-30 duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018-09-30 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį,tikslinę, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Aiškinamasis raštas prie 2018 metų III ketvirčio tarpinių ataskaitų

    Aiškinamasis raštas dėl finansinių ataskaitų teikimo

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018-03-31 duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018-03-31 duomenis

Aiškinamasis raštas dėl 2018 m. II ketvirčio ataskaitos

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018-06-30 duomenis

Aiškinamasis raštas dėl 2017 metinio balanso

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2017 m. finansinės veiklos ataskaita

Aiškinamasis raštas dėl 2017 metinio balanso

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

bottom of page