top of page
Administracija

Milda Palkauskaitė

Vyresnioji mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas

2011 m. baigė Lietuvos dailės akademiją, įgijo dailininkės, tapytojos specialybę, tais pačiais metais suteikta dailės ir technologijų mokytojo kvalifikacija.

2013 m. Vilniaus dailės akademijoje įgijo dailės magistro laipsnį.

2020 m. Vytauto Didžiojo univesitete įgijo priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją.

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba nuo 2011-09-01. 

Dirba su dailės klasės mokiniais.

Rima Matulaitienė

Raštinės vedėja

2009m. Marijampolės kolegijoje įgijo kultūros vadybos profesinį bakalauro laipsnį.

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba nuo 2016-02-01. 

Darbuotojai

Irena Stralkuvienė

Vyriausioji buhalterė

1981 m. Vilniaus prekybos technikume įgijo aukštesnįjį išsilavinimą.

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba nuo 2004-01-13. 

Eglė Zaksienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

2000 m. Kauno aukštesnioji technologijos mokykla, poligrafijos technologo specialybė.

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba nuo 2018-05-02. 

Renata  Daugelienė

Valytoja

1997 m. Kauno prekybos ir verslo mokykloje įgijo kulinarės - konditerės specialybę.

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba nuo 2003-09-01. 

Linas Mališauskas

Pastatų ir sistemų priežiūros darbininkas

2005 m. Marijampolės "Ryto" vidurinėje mokykloje įgijo pagrindinį išsilavinimą.

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba nuo 2009-10-20. 

bottom of page