Mokinių priėmimas

MUZIKOS  SKYRIUJE  MOKOMI  DALYKAI

 

  1. Muzikos instrumentas arba dainavimas.

Siūlome rinktis dainavimo, fortepijono, smuiko, gitaros, akordeono, kanklių, įvairių pučiamųjų instrumentų ir mušamųjų instrumentų individualias pamokas.

2. Antrasis muzikos instrumentas. Rekomenduojamas fortepijonas kitus instrumentus (ne fortepijoną) pasirinkusiems vaikams.

3. Muzikos rašto ir kultūros pažinimas. Jį vėliau tęsia solfedžio ir muzikos istorijos dalykai.

4. Laisvai pasirenkami dalykai. Tai įvairūs meno kolektyvai. Visiems rekomenduojamas choras.

I – VIII klasių muzikos skyriaus mokinio užimtumas – nuo 5 iki 11 pamokų per savaitę.

 

  Jei pagrindinis instrumentas - fortepijonas

 Fortepijonu (pianinu) vaikai mokosi groti aštuonerius metus po 2 savaitės pamokas.  

           

Kiti instrumentai

Kito pagrindinio instrumento pasirinkimas – pats įvairiausias: smuikas, gitara,  pučiamieji: fleita, saksofonas, klarnetas, obojus, triūba; taip pat – akordeonas ir kanklės. Vaikai mokosi groti aštuonerius metus po 2 savaitės pamokas.  

 

Dainavimo mokoma aštuonerius metus po 2 savaitės pamokas. Dainorėliai mokosi groti pianinu, 1 savaitės pamoką.

 

Į muziką priimami 1 – 2 klasės pagal bendrąjį ugdymą mokiniai. Pirmaisiais metais – 1 savaitės pamoka pasirinkto pagrindinio instrumento arba dainavimo.

VISI pirmokai lanko solfedžio pamokas. Visiems rekomenduojamas jaunučių choras.

 

Mokomieji meno kolektyvai

 

Mokiniai mielai renkasi įvairius meno kolektyvus ir taip patiria muzikavimo kartu džiaugsmą. Visiems rekomenduojamas jaunių ir jaunučių chorai. Dar mokykloje yra įvairūs ansambliai: akordeonininkų, stygininkų, vokaliniai. Folkloro ansamblis ne tik dainuoja, šoka ratelius, žaidžia žaidimus, bet turi ir savo instrumentinę grupę, skaitovus, pasakorius, solistus ir pan.

Vokalinis-instrumentinis ansamblis Gracile – aktyviai koncertuojantis ne tik savivaldybėje, bet ir už jos ribų. Laukia smuiku ir gitara grojančių vaikų, dainorėlių.

 

Muzikos mėgėjų programa (MMK)

Skirta jaunimui „pavėlavusiam“ į muzikos mokyklą. Per 2 – 4 metus jaunuoliai mokosi groti pasirinktu instrumentu arba dainuoti, pagal poreikius ir galimybes lanko meno kolektyvus, kitas grupines pamokas.

DAILĖS SKYRIUS

 

Laukiame bet kokio amžiaus vaikų ir jaunuolių. Atitinkamai bus formuojamos grupės.

 

Pradinis ugdymas. Skirtas 1 -2 klasės pagrindinio ugdymo mokiniams. Mokoma plastinės raiškos (spalvinė raiška, grafinė raiška, erdvinė raiška), integruotos meninės raiškos (integruota su kitomis meninės raiškos formomis: muzika, judesiu, žaidimu ir kt.), dailės pažinimo (dailės istorijos, pagrindinių dailės rūšių ir žanrų bei šiuolaikinių vizualinių menų pradinis pažinimas). Trys mokymosi metai, užimtumas – nuo 5 iki 7 savaitės pamokų. Mokslas tęsiamas pagrindiniame ugdyme.

 

Pagrindinis ugdymas. Skirtas 5 – 6 klasių moksleiviams. Programa gilina dailės žinias, plečia meninį akiratį. Mokoma piešimo, tapybos, kompozicijos. Keturi mokymosi metai, užimtumas – nuo 6 iki 9 savaitės pamokų.

 

Tikslinis dailės ugdymas - vyresniųjų klasių moksleiviams, padedantis pasiruošti dailės brandos egzaminui, taip pat stojimui į aukštąsias dailės studijas. Programa orientuota į mokinio  individualiai pasirenkamus dalykus (tapybą, grafiką, tekstilę, dizainą, meninę fotografiją bei naujuosius menus – instaliaciją, performansą, žemės, kūno menus, dailėtyrą ir kt.).

3 mokymosi metai, užimtumas – nuo 4 iki 9 pamokų.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now