top of page

Mokyklos bendruomenė

2017-2018 m.m. Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje mokosi 

2017-2018 m.m. mokykloje mokosi 

40

167

pirmokų.

mokiniai.

Mokykloje dirba 

28

darbuotojai, iš jų  

22

pedagogai.  

Mokyklos taryba

Mokyklos tarybą sudaro 

6

nariai, kurie yra mokyklos mokytojai, mokiniai ir mokinių tėvai.

Mokyklos tarybos pirmininkė - Alma Rugienienė (mokytojų atstovė)

Mokyklos tarybos sekretorė - Birutė Pavalkienė (mokytojų atstovė)

Nariai:

Lina Savickienė (tėvų atstovė)

Vaida Kriščiūnienė (tėvų atstovė)

Liudvikas Savickas (mokinių atstovas)

Rimantė Kalvaitytė (mokinių atstovė)

Metodiniai būreliai

Mokykloje yra 

4

metodiniai būreliai.

Pianistų metodinis būrelis

Pirmininkė - Valda Puskunigienė

Sekretorė - Laima Rotomskienė

Nariai:

Živilė Samulionienė

Sanda Jelinskienė

Pianistų metodinis būrelis

Pirmininkė - Valda Puskunigienė

Sekretorė - Laima Rotomskienė

Nariai:

Živilė Samulionienė

Sanda Jelinskienė

Instrumentalistų  metodinis būrelis

Pirmininkas - Gintautas Puskunigis

Sekretorė - Augenija Justina Kuncevičienė

Nariai:

Remigijus Morkūnas

Artūras Grinevičius

Audrius Pučinskas

Irena Dulinskaitė

Virginija Savickė

Teorijos ir dainavimo metodinis būrelis

Pirmininkė - Salomėja Vitukynienė

Sekretorė - Eglė Bernotienė

Nariai:

Laura Berntsen

Birutė Pavalkienė

Dailės metodinis būrelis

Pirmininkė - Alma Rugienienė

Sekretorė - Vita Eidukaitytė

Nariai:

Milda Palkauskaitė

bottom of page