top of page

Mokytojai

Birutė Pavalkienė

Mokytoja metodininkė

1979 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją, muzikos ir dainavimo mokytojo, choro dirigento specialybę.

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba nuo 2011-09-01. 

Dirba su dainavimo klasės mokiniais. Vadovauja ansambliams "Gracile" ir "Vabaliukai".

Valda Puskunigienė

Mokytoja metodininkė

1978 m. baigė Kauno Juozo Gruodžio aukštesniąją muzikos mokyklą, įgijo muzikos teorijos ir bendrojo fortepijono mokytojo specialybę.

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba nuo 1979-09-01. 

Dirba su fortepijono klasės mokiniais. 

Fortepijono metodinio būrelio pirmininkė.

Laima Rotomskienė

Mokytoja metodininkė

1980 m. baigė Kauno Juozo Gruodžio aukštesniąją muzikos mokyklą, įgijo fortepijono mokytojo ir koncertmeisterio specialybę.

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba nuo 1980-09-01. 

Dirba su fortepijono klasės mokiniais. 

Živilė Samulionienė

Vyresnioji mokytoja

1994 m. baigė Lietuvos muzikos akademiją, kamerinio ansamblio artisto ir mokytojo specialybę.

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba nuo 2003-09-01. 

Dirba su fortepijono klasės mokiniais. 

Gintautas Puskunigis

Mokytojas metodininkas

1978 m. baigė Kauno Juozo Gruodžio aukštesniąją muzikos mokyklą, įgijo orkestro artisto ir obojaus mokytojo specialybę.

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba nuo 1979-09-01. 

Dirba su medinių pučiamųjų klasės mokiniais.

Instrumentalistų metodinio būrelio pirmininkas, atestacijos komisijos sekretorius, darbuotojų atstovas (LMPS) 

Augenija Justina Kuncevičienė

Vyresnioji mokytoja

1974 m. baigė Kauno Juozo Gruodžio aukštesniąją muzikos mokyklą, įgijo akordeono mokytojo specialybę.

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba nuo 1985-09-01. 

Dirba su akordeono klasės mokiniais.

Laura Berntsen

Vyresnioji mokytoja

1991 m. baigė Marijampolės pedagoginės muzikos mokyklą, įgijo choro dirigento ir muzikos mokytojo specialybę.

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba nuo 1995-09-01. 

Dirba su dainavimo klasės mokiniais, moko groti II instrumentu (fortepijonu), vadovauja jaunučių chorui. Mokyklos tarybos pirmininkė.

Eglė Bernotienė

Mokytoja metodininkė

1982 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją, įgijo choro dirigento ir muzikos mokytojo specialybę.

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba nuo 1985-09-01. 

 Moko groti II instrumentu (fortepijonu), dėsto solfedžio.

Sandra  Jelinskienė

Mokytoja metodininkė

2007 m. baigė Lietuvos muzikos akademiją, įgijo fortepijono atlikėjo ir  mokytojo specialybę.

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba nuo 1999-09-01. 

 Dirba su fortepijono klasės mokiniais.

Salomėja Vitukynienė

Vyresnioji mokytoja

1979 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją, įgijo choro dirigento, muzikos, dainavimo ir solfedžio mokytojo specialybę.

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba nuo 1980-09-01. 

Moko solfežio, dirigavimo, dirba su jaunių choru, vokaliniu tercetu.

Dainavimo, etnomuzikavim ir teorijos metodinio būrelio pirmininkė. 

Remigijus Morkūnas

Mokytojas metodininkas

1985 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją, įgijo choro dirigento, muzikos mokytojo specialybę.

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba nuo 2008-09-01. 

Dirba su gitaros klasės mokiniais, vadovauja ansambliui "Gracile". 

Audrius Pučinskas

Vyresnysis mokytojas

1994 m. baigė Lietuvos muzikos akademiją, įgijo orkestro solisto ir dirigento, mokytojo specialybę.

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba nuo 2009-09-01. 

Dirba su varinių pučiamųjų ir mušamųjų klasės mokiniais, vadovauja medžioklės ragų ansambliui.

Artūras Grinevičius

Vyresnysis mokytojas

2009 m. baigė Marijampolės kolegiją, įgijo muzikos mokytojo specialybę.

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba nuo 2009-09-01. 

Dirba su gitaros klasės mokiniais.

Irena Dulinskaitė

Vyresnioji mokytoja

2000 m. baigė Lietuvos muzikos akademiją, kanklių atlikėjo, mokytojo specialybę.

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba nuo 2008-09-01. 

Dirba su kanklių klasės mokiniais.

Milda Palkauskaitė

Vyresnioji mokytoja

2011 m. baigė Lietuvos dailės akademiją, įgijo dailininkės, tapytojos specialybę, tais pačiais metais suteikta dailės ir technologijų mokytojo kvalifikacija.

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba nuo 2011-09-01. 

Dirba su dailės klasės mokiniais.

Alma Rugienienė

Vyresnioji mokytoja

1991 m. baigė Lietuvos dailės akademiją, įgijo dailininko - dizainerio specialybę.

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba nuo 2011-09-01. 

Dirba su dailės klasės mokiniais.

Dailės metodinio būrelio pirmininkė.

Vita Eidukaitytė

Mokytoja

2013 m. baigė Kauno kolegiją - Justino Vienožinskio menų fakultetą, įgijo dailės pedagogo ir keramikos specialybę.

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba nuo 2017-09-01. 

Dirba su dailės klasės mokiniais.

Dominyko foto.jpg

Dominykas Šimonis

Koncertmeisteris, muzikos istorijos, akompanimento mokytojas

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba nuo 2017-09-01. 

Akomponuoja dainavimo, pučiamųjų instrumentų, kanklių klasių mokiniams.

Revalis Pliskus

Vyresnysis koncertmeisteris

1994 m. baigė Regensburgo katalikiškosios bažnytinės muzikos ir muzikinio auklėjimo akademiją, įgijo Bažnytinės muzikos specialisto specialybę.

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba nuo 2015-09-01. 

Akomponuoja dainavimo, pučiamųjų instrumentų, smuiko klasių mokiniams.

bottom of page